Ceník výkonů

CENY LÉKAŘSKÝCH VÝKONŮ
Od 1.1.2016
(odvozené z vyhlášky MZ č. 439/2008)


Vyšetření pacienta
- Na vlastní žádost nebo bez zdravotního pojištění…………...…..................1000,-- Kč


Vyšetření v souvislosti s posudkem
- K pracovní činnosti
- K držení zbraní
- K potravinářským a profesním průkazům……………………….........................600,- Kč

 

Vyšetření a posudek způsobilosti řízení MV
soukromé osoby
………………………………………………………………………..................500,- Kč

 

Vyšetření pro posudky způsobilosti
- Ke sportovní činnosti
- K přihlášce ke studiu
- K potvrzení bezinfekčnosti……………………………………………...............................200,- Kč

 

Výpis ze zdravotní dokumentace
Pro komerční pojišťovny a podobné účely
……………………………….................300,- Kč

 

Administrativní práce
- Oznamování pojistných událostí
- Hodnocení bolestného…………………………………….……………….............................300,- Kč

 

Jednoduchý administrativní úkon, přihláška do DD, ústavu sociální péče, výpis z dokumentace za účelem pracovně lékařské prohlídky v  jiném ZZ ……………………………………………………………......................................................300,- Kč
 

Aplikace očkovací látky (mimo tetanus)………………………….........................200,- Kč

logo ordinace
© 2021, Všechna práva vyhrazena. Vyrobila společnost Akrem, s. r. o. reklama.akrem.cz